Staff InfoMain Duties

Wei-Che Lee

 • Director of Teaching Resource Division
 • Associate Professor of Department of Emergency
 • E-mail:academic@kmu.edu.tw
 • Ext: 2799
 1.                                               

Yen-Ching Lin

 1.  

Hung-Liang Lin

 1.  

Yun-Tung Chen

 1.  

Wei-Ming Chen

 1.  

Li-Li Chu

 1.  

Chia-Che Lee     

 1.